Укр
Залишити заявку
Залишити заявку
Договір з надання спортивно-оздоровчих послуг
582 переглядів

Договір публічної оферти

Це офіційна публічна пропозиція ФОП Щербан О.Я. (надалі – «Виконавець») до кола осіб (надалі — «Клієнти», а в однині — «Клієнт», Клієнт і Виконавець окремо — «Сторона», разом – «Сторони») щодо укладання договору з надання спортивно-оздоровчих послуг (надалі — «Договір», пропозиція — «Публічна оферта»).
ФОП ЩЕРБАН ОЛЕСЯ ЯНОШІВНА  – фізична особа підприємець. ЄДРПОУ 2822610187
Адреса вул. Ардовеціка, 3, м. Виноградів Закарпатської обл., 90300

Терміни та визначення, що використовуються в цьому Договорі:

 • «Абонемент» – право неодноразового користування послугами в установленому договор обсязі.
 • «Групове тренування» – тренування, що проводиться тренером для групи осіб, під його безпосереднім контролем, в процесі якого група осіб слідкує його вказівкам щодо способів, послідовності, кількості та часу виконання певних фізичних вправ.
 • «Тренер» – працівник або особа, які надають послуги від імені hiitworks та мають відповідну тренерську кваліфікацію.
  «Персональне тренування» – тренування, що проводиться індивідуальним тренером одному клієнту, під його безпосереднім контролем, в процесі якого клієнт слідує його вказівкам щодо способів, послідовності, кількості та часу виконання певних фізичних вправ.
 • «Клієнт» – фізична особа, яка має намір замовити або придбати або замовляє, купує послугу або використовує послугу виключно для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, за винятком фізичних осіб, послуги яким надаються на підставі договорів, укладених з юридичними особами.
 • «Разове відвідування» – вид послуги, що полягає в наданні клієнту одноразової можливості відвідування місця надання послуги без видачі абонемента.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Виконавець зобов’язується надати у строк та на умовах даного Договору фізкультурно-оздоровчі послуги (надалі – Послуги), а саме: надання фізкультурно-оздоровчих послуг у формі групових або персональних занять мережі фітнес студій «HIITWORKS» (далі – Клуб) за адресами:

 • вул. Є. Коновальця 36Д (БЦ «Хвиля»);
 • вул. Верхній Вал 2А;
 • вул. Машинобудівна 41;
 • вул. Академіка Вільямса 6;
 • вул. Набережно-Хрещатицька, 37;
 • вул. В. Липківського, 1А (РЦ «Ультрамарин»);
 • вул. Є. Сверстюка, 11 (БЦ «Armaris»);
 • вул. К.Малевича, 87;
 • вул. Січових Стрільців, 50.

Клієнт зобов’язується дотримуватися умов цього договору, Правил Клубу та сплачувати вартість послуг відповідно до умов цього Договору.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ,  ЇХ ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

2.1. Згідно статті 633 Цивільного кодексу України даний Договір являється публічним договором.
2.2. Порядок надання Послуг визначається цим Договором.

2.3. Факт підписання цього Договору означає, що клієнт ознайомлений з Правилами клубу та зобов’язується їх дотримуватися, а у разі їх порушення або невиконання – нести відповідальність згідно з умовами цього Договору, Правилами клубу та чинним законодавством України.
2.4. Об’єм Послуг та їх вартість, згідно з Договором, буде визначено відповідно до пропозиції Виконавця, яку обере та придбає Клієнт (надалі — «Пропозиція»).

Варіанти Пропозицій:

 • Фіксована кількість відвідувань Клубу (пакети тренувань)
 • Відвідування Клубу протягом фіксованого проміжку часу (безлімітні абонементи)
 • Одноразове відвідування Клубу.
 • Фітнес-тестування

2.5. Ознайомитися з описом Пропозицій Виконавця можна за посиланням: https://hiitworks.com/cziny/
2.6. Розрахунки проводяться через систему LiqPay в безготівковій формі в національній валюті, згідно з Договором.
Укладання Договору є підтвердженням від Клієнта, що він ознайомився з правилами та умовами системи LiqPay: goo.gl/V3ezb4.
Під час оплати може бути стягнута комісія, відповідно до тарифів, що передбачені системою LiqPay. Оплата Послуг повинна здійснюватися шляхом оплати Пропозиції.

2.7. Публічна оферта набуває сили з моменту розміщення за посиланням  https://hiitworks.com/blog/dogovir-z-nadannya-sportivno-ozdorovchih-poslug/ (надалі — «Веб-сайт»‎) та діє до моменту відкликання цієї Публічної оферти Виконавцем.
2.8. Виконавець має право вносити зміни до Публічної оферти у будь-який момент часу на свій розсуд.
У випадку, якщо Виконавець вносить зміни, вони вступають у силу з моменту публікації оновленого тексту Публічної оферти на Веб-сайті, якщо інше не передбачено додатково при внесенні таких змін. Виконавець повинен повідомити на Веб-сайті щодо внесення змін або відкликання Публічної оферти за 7 (сім) календарних днів. Клієнт погоджується з тим фактом, що у разі внесення змін до Публічної оферти, зміни також вносяться до Договору, і набирають чинності одночасно із змінами до Публічної оферти.
2.9. З метою укладання Договору, Клієнт зобов’язується здійснити безумовне, беззастережне та повне прийняття цієї Публічної оферти (надалі — «Акцепт»), тобто надає згоду на укладання Договору на умовах, викладених в цій Публічній оферті.
Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року, № 435-IV, Акцептом цієї Публічної оферти є прийняття умов цієї Публічної оферти шляхом оплати Послуг згідно з Договором.
2.10. Договір вважається укладеним, згідно з умовами цієї Публічної оферти з моменту оплати Послуг Клієнтом.

2.11. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Клієнта у випадку, коли Клієнт вирішив не починати користуватися послугою та письмово попередив Виконавця про своє рішення протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня проведення оплати. Повернення коштів буде здійснено протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дня поданого та зареєстрованого звернення Клієнта шляхом зарахування коштів на рахунок Клієнта.

2.12. У випадку коли Клієнт почав користування послугою, Виконавець має право визнати їх такими, що були використані. В разі зупинення отримання Клієнтом послуги, Клієнт має право звернутися до Виконавця, шляхом написання Заяви на повернення коштів, для часткового повернення коштів, які залишилися у Клієнта.

2.1.3. За використані послуги повернення коштів не передбачається та є неможливим.

3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. З моменту укладення Договір набирає чинності для Клієнта. Договір є дійсним протягом строку, що вказаний у Пропозиції, чи до моменту, коли Клієнт використає усю кількість наданих йому, згідно з Пропозицією, відвідувань Клубу.
3.2. Договір буде вважатися розірваним, якщо Клієнтові будуть повернені кошти за придбану Пропозицію.
3.3. Договір буде вважатися пролонгованим, якщо Клієнт подовжить придбання Пропозиції. Кількість таких подовжень є необмеженою.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язаний:
4.1.1. Надати фізкультурно-оздоровчі послуги у формі групових занять Клієнту протягом строку дії Договору згідно з погодженим Сторонами графіком та встановленою платою.
4.1.2. На підтвердження прав Клієнта відвідувати Клуб видати останньому Клубну карту(Картку клієнта)
4.1.3. Забезпечити надання послуг з дотриманням вимог Договору та Правил, а також належної якості.
4.1.4. Підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентаря, а також належний стан побутових приміщень, призначених для користування Клієнтом.
4.2. Клієнт зобов’язаний:
4.2.1. Користуватися послугами Клубу особисто, передавати Клубну карту(Картку клієнта) третім особам для використання на території Клубу тільки за згоди Виконавця.
4.2.3. Відвідувати Клуб в межах його робочого часу згідно з графіком, зазначених в Правилах Клубу.
4.2.4. Охайно та дбайливо ставитися до спортивного обладнання, інвентаря та іншого майна, яке знаходиться на території клубу, не псувати обладнання та інвентар.
4.2.5. Самостійно стежити за своїми речами, не залишати їх без нагляду
4.2.6. Нести відповідальність, зокрема матеріальну, за завдання шкоди майну Виконавця та третіх осіб, а також за порушення Правил клубу.
4.2.7. Донести до відома Виконавця достовірну інформацію щодо анкетних та контактних даних (ПІБ, № телефону, віку, тощо), а також інформацію про медичні протипоказання чи інші застереження(стан здоров’я, хвороби, хронічні травми, вроджені особливості і т.д.) на отримання Послуг.
4.2.8. Виконувати настанови фітнес-тренерів Клубу під час групових або персональних занять, не відхилятися від таких настанов та не вчиняти дій, не передбачених в ході групових чи персональних занять, дотримуватися рекомендацій та вимог щодо харчування перед заняттями.
4.3. Виконавець має право:
4.3.1. Вимагати від Клієнта дотримання умов цього Договору та Правил клубу.
4.3.2. Перевіряти наявність Клубної карти Клієнта(Картки клієнта). У разі передачі Клубної карти(Картки клієнта) третій особі без згоди Виконавця, Виконавець має право вилучити Клубну карти в такої особи.
4.3.3. Не допускати Клієнта на територію Клубу у випадках несплати вартості послуг та/або, якщо Клієнт знаходиться в стані алкогольного, наркотичного, токсикологічного сп’яніння, або має явно виражені ознаки захворювання.
4.3.4. Не допускати Клієнта до групових занять Клубу, якщо він запізнився на таке заняття більше ніж на 3 (три) хвилини, згідно з розкладом (графіком) занять.
4.3.5. Вимагати від Клієнта відшкодування збитків завданих його діями на користь Виконавця (зокрема його Працівників) та третіх осіб, якщо не доведено, що збитки завдані не з вини Клієнта.
4.3.6 Накладати штрафи, передбачені умовами цього Договору та Правилами Клубу, або в односторонньому порядку розірвати Договір у разі порушення Клієнтом своїх зобов’язань за Договором чи Правилами клубу.
4.3.7. Інші права, передбачені цим Договором, Правилами клубу та чинним законодавством.
4.4. Клієнт має право:
4.4.1. Вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку представників Виконавця.
4.4.2. Вимагати від Виконавця виконання зобов’язань згідно Договору.
4.4.3. Отримувати роз’яснення щодо умов цього Договору та правил Клубу.
4.4.4. Брати участь в заходах(свята, відкриті тренування), які проводяться Виконавцем для Клієнтів.
4.4.5. Інші права, передбачені цим Договором та Правилами клубу.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання чи неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та положеннями цього Договору.
5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності) або внаслідок непереборної сили.
5.3. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за завдання шкоди майну Виконавця та третіх осіб згідно з чинним законодавством.
5.4. Виконавець не несе відповідальність за досягнення чи не досягнення результатів тренувань, які Клієнт бажає досягти в результаті отримання послуг, а також стан здоров’я та негативні наслідки для здоров’я, психічного та фізіологічного стану Клієнта, включаючи травми, пошкодження та інші негативні наслідки отримані під час групових або персональних занять чи в їх результаті. Виконавець не несе жодної відповідальності за самопочуття осіб, що тренуються, внаслідок фізичних перевантажень чи медичних протипоказань.

ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

6.1.Будь-який спір між Сторонами, щодо питань Публічної оферти або Договору, має бути врегульований по можливості шляхом переговорів. Підставою для переговорів має стати звернення у письмовій формі від однієї зі Сторін.
6.2. Будь-який спір, щодо питань Публічної оферти або Договору, має бути врегульований згідно з чинним законодавством України.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Клієнт підтверджує і гарантує, що обраний ним вид послуги ґрунтується на його свідомому волевиявленні та знанні стану і можливостей свого організму, відповідає його віку, стану здоров’я та фізичному розвитку і що у нього відсутні будь-які перешкоди (заборони) для користування такими видами послуг. Клієнт зобов’язується негайно повідомляти Виконавця про будь-які зміни його стану здоров’я, медичні протипоказання та застереження іншого характеру, а також про інші обставини, які впливають на обґрунтованість обраної ним послуги з точки зору її безпеки для здоров’я Клієнта та здатності заподіяти шкоду. У випадку виявлення таких обставин Сторона має право вимагати внесення змін до цього Договору з метою приведення виду послуг у відповідність до стану здоров’я Клієнта, або достроково розірвати цей Договір.
7.2. Виконавець не несе відповідальності за втрату речей Клієнта.
7.3. Клієнт не заперечує щодо фотографування, для формування клієнтської бази, та надає згоду на фіксацію своєї особи камерами відеоспостереження центру. Клієнт надає дійсні реквізити (телефон, адресу, електронну адресу) та не заперечує щодо отримання телефонних дзвінків, email та смс-розсилки на свою адресу. Крім того, Клієнт не заперечує, не має ніяких претензій і не буде мати ніяких претензій в майбутньому до Виконавця, якщо останній самостійно або із залученням третіх осіб проводить фото- або відеозйомку залу де займається Клієнт з наступним використанням відзнятого матеріалу для проведення рекламної кампанії спортивного залу Виконавця. Клієнт за власним бажанням може надати інтерв’ю Виконавцю або третім особам, які проводять рекламну кампанію спортивного залу Виконавця, а Виконавець має повне право використати це інтерв’ю для реклами свого закладу і Клієнт не має жодних заперечень щодо цього.
7.4. Клієнт надає згоду на обробку Виконавцем своїх персональних даних протягом терміну дії даного Договору. На момент укладання даного Договору Клієнт усвідомлює власні права та відповідальність як суб’єкта персональних даних, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету обробки персональних даних, які передаються Виконавцем.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Місцезнаходження ФОП Щербан О.Я., фізичної особи-підприємця:  вул. Ардовеціка, 3, м. Виноградів Закарпатської обл., 90300

маєте думку?
Інші публікації
Історія Микити Бондаренко

Тренування, гармонія та харчування дозволили скинути понад 20 зайвих ...

Введіть своє ім'я та Email, щоб не пропустити вихід нових цінних статей, знижок і акцій клубу!
Ім'я
Email