Укр
Залишити заявку
Залишити заявку
Публічний договір про надання фізкультурно-спортивних послуг
624 переглядів

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР  ПРО НАДАННЯ фізкультурно-спортивних ПОСЛУГ 

 ФОП Щербан Олеся Яношівна, (надалі за текстом – Виконавець), пропонує необмеженому колу фізичних осіб, будь-якій правоздатній та дієздатній особі, чия воля буде виражена ним особисто (надалі за текстом – «Замовник»/«Клієнт») прийняти (акцептувати) цю пропозицію (публічну оферту) укласти Договір про надання фізкультурно-спортивних послуг, згідно зі ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України, з метою отримання Послуг на умовах приєднання до цього Договору.

Термін, які використовуються в договорі:

Публічна пропозиція – пропозиція Виконавця викладена на його офіційному сайті:  https://hiitworks.com та розміщена на інформаційних стендах у студіях Hiitworks, адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти Договір на вказаних в ньому умовах.

Акцепт – повне й беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, викладених в цьому Договорі, шляхом надання Виконавцю письмової Заяви про приєднання до Договору та оплати повної вартості Послуг.

Договір – цей Договір, який розміщений на сайті Виконавця, що регулює взаємні відносини між Виконавцем та Клієнтом у процесі надання Послуг та згідно з яким ФОП Щербан Олеся Яношівна як Виконавець, зобов’язується надавати Послуги кожному Клієнту, який до нього звернеться, та встановлює однакові для всіх Клієнтів умови надання цих Послуг, а Клієнт зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість. Договір публічно доводиться до відома усіх Клієнтів шляхом його розміщення (публікації) на офіційному сайті Виконавця та у куточку споживача.

Виконавець – мережа студій, які надають фізкультурно-спортивні послуги під брендом «Hiitworks». Місце отримання Послуг Замовником визначається на вибір з переліку, що розміщений на сторінці у мережі Інтеренет: https://hiitworks.com/kontakty/.

 

Замовник (Клієнт) – правоздатна та дієздатна фізична особа, що прийняла умови Договору, ознайомлена з Правилами відвідування мережі студій Hiitworks, зобов’язується їх дотримуватись та надала згоду на обробку своїх персональних даних.

Заява-приєднання до Договору – розроблений та затверджений Виконавцем письмовий зразок документа, шляхом підписання якого Клієнт підтверджує факт прийняття публічної оферти (пропозиції) про приєднання до цього Договору, ознайомлений з його змістом та погоджується з його умовами. У Заяві вказуються дані Клієнта: прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон, адреса електронної пошти, умови приєднання до Договору, та за необхідності, іншу додаткову інформацію.

Мережа студій Hiitworks – спортивно-оздоровча студія, що має у користуванні нежитлові приміщення, перелік та адреси яких зазначено на веб-сайті – https://hiitworks.com/kontakty/, обладнані спортивними залами, спортивним знаряддям, а також іншим майном, у т.ч. загального користування.

Послуги – спортивно-оздоровчі та інші базові і додаткові Програми та послуги, перелік яких встановлений Виконавцем, та надаються Клієнту, у разі можливості, за його замовленням.

Прайс-лист – прейскурант ― письмовий документ, який містить у собі перелік та вартість відповідних Послуг, а також розмір фінансових (штрафних) санкцій, які діють та можуть бути застосовані до порушника цього Договору.

Правила відвідування мережі студій Hiitworks  правила поведінки, що затверджені Виконавцем та є обов’язковими для всіх Клієнтів мережі студій Hiitworks .

Куточок Клієнтів мережі студій Hiitworks  – стенд з регламентованою інформацією для максимального забезпечення інформування та захисту інтересів Клієнта, який розміщено у приміщеннях мережі студій Hiitworks .

Персонал та адміністрація мережі студій Hiitworks  – фізичні особи, що перебувають у трудових, цивільно–правових відносинах з Виконавцем та представляють його інтереси у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Гість мережі студій Hiitworks  ― будь-яка особа, яка не є Замовником або персоналом Виконавця – фітнес-клініки.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір визначає умови відповідно до ст.ст. 633, 634, 641, 642  Цивільного кодексу України та є офіційною публічною пропозицією (публічною офертою) Виконавця, щодо надання фізкультурно-спортивних послуг у мережі студій Hiitworks, адресованою будь-якій правоздатній та дієздатній фізичній особі, для можливості отримання комплексу послуг з переліку, що пропонує мережа клінік Hiitworks. Надалі по тексту Договору Виконавець та Замовник разом називаються Сторони, а кожен окремо – Сторона.

1.2. У мережі студій Hiitworks  діють Правила  (далі – “Правила”), які визначені у Додатку №2 до цього Договору і виконання яких є обов’язковим для Сторін.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов’язання надавати Клієнту на території мережі студій Hiitworks  Послуги, а Клієнт зобов’язується оплатити ці Послуги.

2.2. При отриманні послуг, Клієнт зобов’язується дотримуватись умов цього Договору, Правил та інших внутрішніх документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування мережі студій Hiitworks .

2.3. Послуги надаються Виконавцем Клієнту виключно при наявності замовлення та підтвердження оплати послуги, що надає Клієнту доступ до мережі студій Hiitworks в об’ємі, передбаченому типом обраного пакету Послуг, з запропонованих на сторінці у мережі інтернет: https://hiitworks.com/cziny/.

2.4. Вищезазначені Послуги надаються згідно з Правилами та іншими можливими внутрішніми документами Виконавця.

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг відповідає типу обраної Клієнтом Програми з запропонованих на сторінці у мережі інтерент: https://hiitworks.com/cziny/.

3.2. У вартість обраної Клієнтом програми не входить вартість Додаткових Послуг, що замовляються та оплачуються Клієнтом окремо за цінами, встановленими у затвердженому Виконавцем прайс–листі – прейскуранті.

3.3. Клієнт сплачує вартість Послуг за цим Договором в порядку та на умовах, що визначені в Заяві-приєднання до цього Договору.

3.4. Підтвердженням оплати Договору є чек або квитанція про оплату, видана Клієнтові банком або будь-який інший платіжний документ, що підтверджує сплату коштів за цим Договором та факт зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає Послуги Клієнту відповідно до типу обраної ним Програми, що встановлює доступ Клієнта до конкретних студій та видів Послуг у мережі студій Hiitworks.  Клієнт має ознайомитися з умовами цього Договору, оформити і підписати письмову Заяву-приєднання до Публічного Договору та оплатити обрану Програму (Послугу) у повному розмірі її вартості.

4.2. Дні, час та години відвідування Клієнтом студій Hiitworks  встановлюються у відповідності до типу Програми та визначаються із розрахунку можливості забезпечити участь Клієнта у тренуванні з дотриманням дистанції, санітарних норм, та інших вимог або обмежень чинного законодавства України. У разі фізичної неможливості надати доступ до студії на тренування через відсутність вільних місць Клієнт має обрати іншу дату, час, місце, з тих, що пропонує Виконавець.

4.3.Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи мережі студій Hiitworks  у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними державними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними, введення на законодавчому рівні обмежень або заборон на надання замовлених Клієнтом послуг, або здійснення господарської діяльності вцілому, виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Клієнту або нести загрозу його здоров’ю чи життю, а також в інших випадках, передбачених Правилами мережі студій Hiitworks . Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця повідомляє Клієнтів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті мережі студій Hiitworks: https://hiitworks.com,  або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються Виконавцем на власний розсуд.

4.4. Порядок надання Послуг визначається цим Договором та Правилами, що затверджуються Виконавцем, а також іншими внутрішніми документами Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування мережі студій Hiitworks. Підписанням Заяви про приєднання до даного Договору, Клієнт стверджує що, він ознайомлений з Правилами мережі студій Hiitworks та зобов’язується їх дотримуватися, а у разі їх порушення або невиконання – Клієнт несе відповідальність відповідно до даного Договору, Правил та чинного законодавства України.

4.5. Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після приєднання до цього Договору або/та після активації придбаної Програми Клієнт відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають.

4.6.Виконавець, з метою проведення ремонтних, профілактичних чи інших робіт, має право закривати та обмежувати доступ Клієнта до окремих частин/зон фітнес-клініки на необхідний строк, що не вважається припиненням надання Послуг та не впливає на строк дії абонементу Клієнта.

  1. 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Клієнт має право:

5.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими цим Договором та Правилами у відповідності до типу обраної ним Програми;

5.1.2. Замовляти Додаткові послуги за окрему плату та користуватися іншими правами відповідно до Правил відвідування мережі студій Hiitworks;

5.1.3. Змінити тип обраної Програми на вищої вартості, за умови здійснення відповідної доплати визначеної Виконавцем;

5.1.4. Відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Виконавця за 10 (десять) календарних днів. В такому разі дія даного Договору припиняється з дати отримання Виконавцем відповідного письмового повідомлення, замовлений Пакет послуг анулюється, а кошти, сплачені Клієнтом у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають.

5.2. Клієнт зобов’язується:

5.2.1. У повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором, які передбачені і відповідають типу обраної Програми, в порядку та строки, що зазначені в Заяві-приєднання до цього Договору;

5.2.2. Не передавати свої тренування для відвідання у мережі студій Hiitworks іншим особам;

5.2.3. Відвідувати мережі студій Hiitworks в межах його робочого часу, зазначеного у Правилах та/або Заяві-приєднання до Договору у відповідності до типу абонементу, що придбано Клієнтом;

5.2.4. Охайно та дбайливо ставитись до обладнання, інвентарю та іншого майна Виконавця;

5.2.5. Самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

5.2.6. Нести відповідальність за шкоду, завдану третім особам, а також відповідальність за свої дії під час відвідування мережі студій Hiitworks, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом особисто чи особами, за яких він відповідає;

5.2.7. Нести відповідальність за збереження майна Виконавця під час відвідування мережі студій Hiitworks;

5.2.8. Дотримуватись усіх умов цього Договору, Правил та інших внутрішніх документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування мережі студій Hiitworks;

5.2.9. Дотримуватися правил суспільної моралі, громадського порядку та правил особистої гігієни;

5.2.10. З повагою відноситися до відвідувачів і співробітників, не допускати зі свого боку дій, які можуть завдати шкоду відвідувачам чи персоналу;

5.2.11. Клієнт не має змінювати самостійно порядок відвідування мережі студій Hiitworks без завчасного узгодження з Виконавцем.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Вимагати від Клієнта сплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору;

5.3.2. Вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору, Правил та інших внутрішніх документів Виконавця, що регламентують відвідування мережі студій Hiitworks;

5.3.3. Зробити зауваження Клієнту у разі порушення ним Правил та вказати на підстави такого порушення, а у разі якщо порушення сталось два і більше рази – видалити Клієнта з приміщення мережі студій Hiitworks. При систематичному (два і більше разів) порушенні правил Клієнтом – позбавити його права відвідувати мережу студій Hiitworks без повернення грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі замовлені тренування Клієнта анулюються, а персонал Виконавця складає та підписує відповідний акт. При цьому, дія даного Договору припиняється з дати складання відповідного акту, та вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі;

5.3.4. Не допускати Клієнта до приміщень мережі студій Hiitworks, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає персоналу Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних та/або психотропних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для персоналу Виконавця;

5.3.5. На власний розсуд відмовити Клієнтові в подальшому відвідуванні мережі студій Hiitworks та відмовитися від Договору в односторонньому порядку, сповістивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів, шляхом надіслання повідомлення за контактними даними, вказаними у Заяві про приєднання до даного Договору. В такому разі дія даного Договору припиняється з дати отримання Клієнтом відповідного письмового повідомлення, абонемент анулюється, а Виконавець здійснює пропорційне відшкодування грошових коштів за невикористаний період дії придбаної Клієнтом Програми;

5.3.6. Вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь фітнес-клініки або на користь конкретних осіб з персоналу (в залежності від випадку) окрім третіх (сторонніх) осіб, якщо Клієнт не доведе, що шкода завдана не з його вини.

5.3.7. У випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор) припиняти надання Послуг на період дії таких обставин без повернення сплачених грошових коштів Клієнтом, до дати припинення існування форс-мажору. У такому випадку, після припинення дії форс-мажору, надання послуг Клієнту відновлюється в обсягах та з переліку наявних у мережі студій Hiitworks на дату відновлення надання послуг Виконавцем.

5.3.8. Здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях мережі студій Hiitworks та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів мережі студій Hiitworks, без окремої згоди останніх, з урахуванням норм моралі та етики. Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях).

5.4. Виконавець зобов’язується:

5.4.1.Надавати Послуги в порядку і на умовах, визначених в цьому Договорі;

5.4.2. Створити необхідні умови для того, щоб Клієнт на власний розсуд мав можливість скористатися Додатковими Послугами;

5.4.3. Виконавець забезпечує належну якість Послуг що надаються в мережі студій Hiitworks;

5.4.4. У випадку необхідності Виконавець забезпечує екстрений виклик спеціальних служб (поліція, швидка медична допомога, пожежна служба, тощо).

  1. 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За порушення зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося в наслідок непереборної сили.

6.3. Сторона не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо воно сталося не з її вини, умислу чи необережності.

6.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6.5. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, які завдані Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна.

6.6. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, пов’язану з погіршенням здоров’я Клієнта, якщо стан здоров’я погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання. Виконавець не несе відповідальність за отриману Клієнтом травму на території мережі студій Hiitworks, в тому числі у випадку, якщо причиною завдання шкоди здоров’ю стало некоректне використання тренажерів, обладнання та порушення правил безпеки.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які не є його персоналом.

6.8. У випадку порушення Клієнтом Правил, Виконавець має право застосувати до Клієнта штраф у вигляді блокування або анулювання замовлених послуг, а також розірвати укладений з таким Клієнтом Договір про надання послуг без здійснення будь-якого відшкодування Клієнту та виплати грошових компенсацій за оплачені Послуги.

6.9. У випадку, якщо з вини Клієнта буде знищено та/або пошкоджено майно Виконавця, Клієнт зобов’язується відшкодувати Виконавцю ринкову вартість такого пошкодженого/знищеного майна.

  1. 7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

7.2. У випадку, якщо суперечки та/або розбіжності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

  1. 8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини непереборної сили тобто форс-мажору.

8.2. Сторони домовилися, що до обставин непереборної сили, окрім іншого, вони відносять: стихійні лиха; епідемії; пандемії, карантини, війни; збройні конфлікти; пожежі у будівлях чи в їх частинах, де розташована мережа студій Hiitworks; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які на думку Виконавця завдають Клієнтові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщень, де розташована мережа студій Hiitworks, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення мережі студій Hiitworks; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташована фітнес-клініка і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: неотримання акту введення в експлуатацію будівлі, де має бути розташована мережа студій Hiitworks; неотримання чи невчасне отримання дозволу на роботу фітнес-клініки – якщо це сталося не з вини Виконавця; вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг, вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та (або) припинення яких не залежить від волі Сторін.

8.3. На період виникнення обставин непереборної сили сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця.

  1. 9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Цей Договір є підставою для виникнення публічно-правових взаємовідносин Виконавця з усіма без винятку Клієнтами, які підпадають під цю категорію згідно з умовами цього Договору.

9.2. Для кожного конкретного Клієнта цей Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту підписання Клієнтом або його уповноваженою особою чи представником письмової Заяви про приєднання до цього Договору. При цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту оплати Клієнтом замовленої послуги. Цей Договір діє до останнього дня строку дії замовленого пакету послуг.

9.3. Активація карти Клієнта відбувається у відповідності до Правил відвідування мережі студій Hiitworks.

9.4. В даний Договір можуть вноситися зміни з ініціативи Виконавця, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін на офіційному сайті Виконавця та у куточку Клієнтів мережі студій Hiitworks.

9.5. Клієнт не може пропонувати свої умови та не вправі вносити зміни до Договору.

9.6. Цей Договір не може бути в односторонньому порядку припинений будь-якою із Сторін, в тому числі шляхом відмови від нього, окрім випадків, визначених у пунктах 5.1.4., 5.3.3 та 5.3.5 цього Договору.

9.7. У випадку, якщо Клієнт не здійснить оплату вартості обраної ним Послуги в повному обсязі, в порядку та строк, що зазначений у Заяві-приєднання до Договору,- Договір вважається таким, що не набув чинності тобто є неукладеним.

  1. 10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Якщо Клієнт не відвідує мережі студій Hiitworks, не використовує замовлені та оплачені Послуги у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та (або) внаслідок будь-яких інших причин, строк дії надання Послуг не змінюється, а дата закінчення строку їх дії не переноситься, і, відповідно грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

10.2. Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

а) Клієнт та/або особи в інтересах яких укладено цей Договір, ознайомлений та/і свідомо погоджується дотримуватись всіх умов Договору та Правил, а також усіх внутрішніх документів Виконавця;

б) Клієнт та/або особа в інтересах якої укладено цей Договір, вважаються такими, що ознайомлені з вартістю Послуг за цим Договором, яка його (їх) повністю влаштовує;

в) стан здоров’я Клієнта та/або осіб в інтересах, яких укладено цей Договір, дозволяє йому (їм) споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт та/або особа в інтересах якої укладено цей Договір, не має(ють) протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень;

г) Клієнт надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних”.

10.3. Клієнт дає свою згоду на здійснення Виконавцем наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні бази даних, а також на наступне використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Правила зберігання персональних даних). Метою збору та обробки персональних даних Клієнта є: реалізація адміністративно-правових відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку; реалізація відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; реалізація відносин у сфері громадської, культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності.

10.4. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім’я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім’я, по батькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер). Виконавець отримує персональні дані Замовника з відкритих джерел, а також безпосередньо від Замовника в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім’я Виконавця, такі документи власноруч складаються Клієнтом і/чи повинні бути підписані Клієнтом, а також шляхом надання Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Клієнта.

10.5. Виконавець буде здійснювати збір і зберігання персональних даних Клієнта на паперових і/чи електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в бази персональних даних Виконавця.

10.6. Виконавець гарантує Клієнту захист його персональних даних, що збираються Виконавцем і зберігаються в базах даних Виконавця у відповідності з умовами цього Договору.

10.7. Клієнт надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відео-зйомок, крім приміщення душових, туалету, та роздягалень.

10.8. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта, зокрема, для цілей повідомлення Клієнта про послуги та рекламні пропозиції, шляхом відправлення електронних повідомлень, пошти і т.п.

10.9. На території мережі студій Hiitworks Клієнту, у тому числі Гостям, категорично забороняється вчинення відео та фотозйомки, без згоди Виконавця.

10.10. Виконавець гарантує Клієнту, що він буде надавати персональні дані Клієнта на запит третіх осіб, за загальним правилом, за наявності згоди Клієнта на передачу його персональних даних третім особам Виконавця. Виключенням з цього правила є випадки, коли чинне законодавство України прямо зобов’язує Виконавця надавати персональні дані Клієнта без необхідності отримання попередньої згоди Клієнта на запит органів державної влади.

10.11. Клієнт дає згоду на зберігання протягом строку, визначеного внутрішніми документами Виконавця своїх персональних даних а також особи (осіб), в інтересах якого (яких) з Виконавцем був укладений Договір та інформація про яку (яких) наведена в Заяві-приєднання до даного договору.

10.12. Правила відвідування мережі студій Hiitworks є невід’ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомірність даного додатку не потребує додаткового доказування в суді.

10.13. Незнання Правил відвідування мережі студій Hiitworks та Правил безпеки не звільняє Клієнта від відповідальності за їх невиконання.

10.16. Належним повідомленням та доведенням інформації до Замовників/Клієнтів, вважаться розміщення відповідної інформації в куточку споживача та/або на сайті мережі студій Hiitworks: https://hiitworks.com.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП ЩЕРБАН ОЛЕСЯ ЯНОШІВНА  – фізична особа підприємець. ЄДРПОУ 2822610187
Адреса вул. Ардовеціка, 3, м. Виноградів Закарпатської обл., 90300

 

маєте думку?
Інші публікації
Історія Микити Бондаренко

Тренування, гармонія та харчування дозволили скинути понад 20 зайвих ...

Введіть своє ім'я та Email, щоб не пропустити вихід нових цінних статей, знижок і акцій клубу!
Ім'я
Email